097-053-5586 | 097-067-5586

หลังคาไวนิลตราภูเขา

โปรโมชั่น แผ่นหลังคาไวนิล VG Snow Roof PRO

โปรโมชั่น แผ่นหลังคาไวนิล VG Snow Roof , Lite Roof

โปรโมชั่น หลังคาไวนิล RoofyRoof

โปรโมชั่น หลังคาไวนิลท้องเรียบลอนเหลี่ยม PR5

โปรโมชั่น หลังคาไวนิลท้องเรียบลอนกลม PR4

โปรโมชั่น หลังคาไวนิลลอนคู่ PR2

โปรโมชั่น หลังคาไวนิลท้องเรียบ PR6

โปรโมชั่น หลังคาไวนิลท้องเรียบ PR7

โปรโมชั่น หลังคาไวนิลท้องเรียบ Lumina Sakura

logo d-plastwood

แอดไลน์ @d.plastwood

รูปแผ่นพลาสวูด

จำหน่าย แผ่นพลาสวูด

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการส่งแผ่นหลังคาไวนิล

ส่งถึงที่: ระยอง-ชลบุรี

กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

PR2: ลอนคู่

ภาพหลังคาไวนิลลอนคู่

สี: ขาว

หน้ากว้าง: 25 ซม. (เมื่อติดตั้ง) ใช้ 4 แผ่นที่ความกว้าง 1 เมตร

หนา: 6 มม. ลอนสูง: 2.5 ซม.

น้ำหนัก: 1.4 กก./เมตร | 5.6 กก./ตร.ม.

ระยะแป: ไม่ควรเกิน 50 ซม.

ยาว:  3 , 3.3 , 3.5 , 3.8 เมตร | 4 , 4.3 , 4.5 , 4.8 เมตร

         5 , 5.3 , 5.5 , 5.8 เมตร | 6 , 6.3 , 6.5 , 6.8, 7 เมตร

ราคา: Call บาท/เมตร

*สั่งผลิตได้ที่ช่วง 1.50-2.95 เมตร และ 7.00-15.00 เมตร*

PR6: ท้องเรียบ ลอนเหลี่ยม

ภาพหลังคาไวนิลลอนสาม

สี: ขาว

หน้ากว้าง: 33.3 ซม. (เมื่อติดตั้ง) ใช้ 3 แผ่นที่ความกว้าง 1 เมตร

หนา: 5 มม.  ลอนสูง: 1.6 ซม.

น้ำหนัก: 2.2 กก./เมตร | 6.6 กก./ตร.ม.

ระยะแป: ไม่ควรเกิน 50 ซม.

ยาว:  3 , 3.3 , 3.5 , 3.8 เมตร | 4 , 4.3 , 4.5 , 4.8 เมตร

         5 , 5.3 , 5.5 , 5.8 เมตร | 6 , 6.3 , 6.5 , 6.8, 7 เมตร

ราคา: Call บาท/เมตร

*สั่งผลิตได้ที่ช่วง 1.50-2.95 เมตร และ 7.00-15.00 เมตร*

PR4: ท้องเรียบ ลอนกลม

ภาพหลังคาไวนิลท้องเรียบลอนกลม

สี: ขาว

หน้ากว้าง: 25 ซม. (เมื่อติดตั้ง) ใช้ 4 แผ่นที่ความกว้าง 1 เมตร

หนา: 6 มม. ลอนสูง: 2.6 ซม.

น้ำหนัก: 1.6 กก./เมตร | 6.4 กก./ตร.ม.

ระยะแป: ไม่ควรเกิน 50 ซม.

ยาว:  3 , 3.3 , 3.5 , 3.8 เมตร | 4 , 4.3 , 4.5 , 4.8 เมตร

         5 , 5.3 , 5.5 , 5.8 เมตร | 6 , 6.3 , 6.5 , 6.8, 7 เมตร

ราคา: Call บาท/เมตร

*สั่งผลิตได้ที่ช่วง 1.50-2.95 เมตร และ 7.00-15.00 เมตร*

PR5: ท้องเรียบ ลอนเหลี่ยม

ภาพหลังคาไวนิลท้องเรียบลอนเหลี่ยม

สี: ขาว

หน้ากว้าง: 25 ซม. (เมื่อติดตั้ง) ใช้ 4 แผ่นที่ความกว้าง 1 เมตร

หนา: 6 มม. ลอนสูง: 1.9 ซม.

น้ำหนัก: 1.6 กก./เมตร | 6.4 กก./ตร.ม.

ระยะแป: ไม่ควรเกิน 50 ซม.

ยาว:  3 , 3.3 , 3.5 , 3.8 เมตร | 4 , 4.3 , 4.5 , 4.8 เมตร

         5 , 5.3 , 5.5 , 5.8 เมตร | 6 , 6.3 , 6.5 , 6.8, 7 เมตร

ราคา: Call บาท/เมตร

*สั่งผลิตได้ที่ช่วง 1.50-2.95 เมตร และ 7.00-15.00 เมตร*

อุปกรณ์เสริมในการติดตั้ง

ตัวเริ่มงาน-ตัวจบงาน PR1/PR2

ตัวเริ่มงาน-ตัวจบงาน PR2

สี: ขาว

ขนาด: ยาว 6 เมตร

ราคา: 520 บาท/เส้น

ตัวเริ่มงาน-ตัวจบงาน PR6

ตัวเริ่มงาน-ตัวจบงาน PR6

สี: ขาว

ขนาด: ยาว 6 เมตร

ราคา: 630 บาท/เส้น

ตัวเริ่มงาน-ตัวจบงาน PR4

ตัวเริ่มงาน-ตัวจบงาน PR4

สี: ขาว

ขนาด: ยาว 6 เมตร

ราคา: 630 บาท/เส้น

ตัวเริ่มงาน-ตัวจบงาน PR5

ตัวเริ่มงาน-ตัวจบงาน PR5

สี: ขาว

ขนาด: ยาว 6 เมตร

ราคา: 630 บาท/เส้น

ตัวจบผนังไวนิล PR4

ตัวจบผนังไวนิล เข้าลอน PR4

สี: ขาว

ขนาด: 0.15 x 3.00 เมตร หนา 6 มม.

ราคา: 630 บาท/เส้น

ตัวจบผนังไวนิล PR5

ตัวจบผนังไวนิล เข้าลอน PR5

สี: ขาว

ขนาด: 0.15 x 3.00 เมตร หนา 6 มม.

ราคา: 630 บาท/เส้น

ตัวจบผนังไวนิล PR6

ตัวจบผนังไวนิล เข้าลอน PR6

สี: ขาว

ขนาด: 0.15 x 3.00 เมตร หนา 6 มม.

ราคา: 630 บาท/เส้น

ตัว L105 องศา จบกับผนัง

ตัว L105 องศา จบผนัง

สี: ขาว

ขนาด: ปีกกว้างข้างละ 10 ซม. ยาว 6 เมตร หนา 4 มม.

ราคา: 730 บาท/เส้น

ตัว L90 องศา ครอบข้าง

ตัว L90 องศา ครอบข้าง

สี: ขาว

ขนาด: ปีกกว้างข้างละ 10 ซม. ยาว 6 เมตร หนา 4 มม.

ราคา: 730 บาท/เส้น

แผ่นเซาะร่อง ครอบสันตะเข้

แผ่นเซาะร่อง ครอบสัน

สี: ขาว

ขนาด: ปีกกว้างข้างละ 5 ซม. ยาว 6 เมตร หนา 7 มม.

ราคา: 520 บาท/เส้น

จั่วหลังคาไวนิล

จั่วหลังคาไวนิล

สี: ขาว

ขนาด: ปีกกว้างข้างละ 10/15 ซม. ยาว 3 เมตร

หนา 6 มม.

ราคา: 630 บาท/เส้น

วิธีติดตั้งแผ่นหลังคาไวนิล

เครื่องมือในการติดตั้ง

1. เชื่อมโครงเหล็กให้แล้วเสร็จ ระยะแป 40-50 ซม. สำหรับแผ่นหลังคาสีขาว และ 30 ซม. สำหรับแผ่นหลังคาสีเข้ม (สามารถติดตั้งกับโครงเหล็กหรือสเตนเลสได้) Slop ไม่น้อยกว่า 5 องศา

2. นำตัวเริ่มงานยึดเข้ากับโครงโดยใช้สกรูปลายสว่านยาว 1-1.5 นิ้ว เบอร์ 8

3. นำแผ่นหลังคา แผ่นแรกตีเข้าร่องของตัวเริ่มที่ยึดไว้แล้ว โดยใช้ไม้ขนาดพอเหมาะ (ไม้หน้าสาม) รองไปที่สันขอบแล้วใช้ค้อนตีแรงๆ จนเข้าสนิท

4. ยึดแผ่นหลังคาด้วย สกรูปลายสว่านยาว 1 นิ้ว ที่เส้นบอกตำแหน่งบนลิ้นของแผ่นหลังคา โดยยิงสกรูทุกแผ่นและยิงสกรูทุกแป

5. ทำต่อเนื่องไปจนจบ แล้วจึงนำตัวจบงานเสียบเข้าร่องเป็นแผ่นสุดท้าย

วิธีติดตั้งหลังคาไวนิลท้องเรียบ

วิธีติดตั้งหลังคาไวนิลลอนคู่

วิธีติดตั้งหลังคาไวนิลลอนสาม

D-PLASTWOOD

โปรโมชั่น หลังคาไวนิลท้องเรียบลอนเหลี่ยม

โปรโมชั่น หลังคาไวนิลท้องเรียบลอนเหลี่ยม

โปรโมชั่น หลังคาไวนิลท้องเรียบลอนกลม

โปรโมชั่น หลังคาไวนิลท้องเรียบลอนกลม

หลังคาไวนิล

หลังคาไวนิล: ไวนิลคือแผ่น PVC (Poly Vinyl Chloride) พลาสติกสังเคราะห์ผลิตคล้ายการฉีดโฟม มีน้ำหนักเบา กันรังสี UV กันความร้อนได้ดีมาก ไม่ลามไฟ กันเสียงรบกวนดูดซับเสียงได้ดี ทำให้ไม่มีเสียงดังตอนฝนตก เนื้อไวนิลมีความเหนียว ทนทาน จึงทำให้มีอายุการใช้งาน 10 ปี ขึ้นไป

เมื่อถูกนำมารีดขึ้นรูปเป็น แผ่นหลังคาไวนิล มีทั้งแบบ ท้องเรียบ ลอนคู่ ลอนเดี่ยว ลอนสาม ให้เลือกใช้ จึงได้รับความนิยมมากในการนำมาใช้ทำเป็น หลังคากันสาด หลังคาโรงจอดรถ

ตอนขึ้นโครงหลังคา ระยะความลาดเอียง (Slop) อย่างน้อย 5 องศา เพื่อให้การระบายน้ำได้ดี ระยะแปสำหรับแผ่นไวนิลสีขาวห้ามเกิน 50 ซม. ระยะแปสำหรับแผ่นไวนิลสีเข้มห้ามเกิน 30 ซม. ตอนยึดสกรูต้องยึดทุกแผ่น-ทุกแป โดยยิงสกรูที่ลิ้นของแผ่นหลังคา แผ่นหลังคาไวนิลจะใช้ระบบเข้าลิ้นในการต่อผ่นหลังคาเข้าด้วยกัน เมื่อตีอีกแผ่นประกบลิ้นเข้ามาจะมองไม่เห็นหัวสกรู

แผ่นหลังคาไวนิล VG SNOW ROOF

แผ่นหลังคาไวนิล ตราภูเขา PR5

แผ่นหลังคาไวนิล ตราภูเขา PR4

แผ่นหลังคาไวนิล ตราภูเขา PR2

ผลงานการติดตั้ง คลิก!

-ติดต่อสอบถาม-

tel: 097-053-5586

tel: 097-067-5586

เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์: 09.00-17.00 น.

d.plastwood@gmail.com

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 100/436

ซอยกำแพงเพชร 6

ซอย 5 แยก 2 (โกสุมนิเวศน์)

แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กทม. 10210

QR LINE ID

Facebook Icon

DBD โลโก้